29.juni 2017 11:39
PAV er nu opdateret for 1. halvår af 2017

Kapitel 31 om afskedigelse mangler i den foreliggende udgave aktive links, henvisningsoversigt samt bilag. En ny udgave forventes udsendt ultimo august/primo september.