6.januar 2017 13:34
PAV er nu opdateret for 2. halvår 2016.

Af tekniske grunde vil opdateringen af kapitel 31 om afskedigelse dog først blive gennemført ultimo januar.