Om PAV

PAV er Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrative Vejledning. PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten. 

De i alt 36 kapitler består af en beskrivelse af regler og praksis på det pågældende område samt en bilags- og henvisningsoversigt med de relevante regelsæt.

Opdatering af PAV

PAV  publiceres i en digital udgave, men den enkelte bruger har mulighed for efter behov at udskrive hele vejledningen eller udvalgte kapitler i en læsevenlig printudgave.

Den digitale udgave af PAV opdateres 2 gange årlig. Brugerne vil automatisk få besked, når der foreligger en ny version.