Mindre skriftStørre skriftNormal skrift   Udskriv PDFUdskriv aktuel side

Kapitel  31.
Afskedigelse

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver de regler, der gælder i afskedigelsessituationer.

Afsnit 31.1 omhandler de generelle regler, som altid skal iagttages uanset afskedigelsesårsagen.
Afsnit 31.2 omhandler regler, som alene gælder for overenskomstansatte, såvel funktionærer som ikke-funktionærer.
Afsnit 31.3 omhandler tjenestemænd.
Afsnit 31.4 omhandler tjenestemandslignende ansatte.
Afsnit 31.5 omhandler de situationer, hvor afskedigelsen er begrundet i den ansattes forhold (uansøgt afsked).
Afsnit 31.6 omhandler de situationer, hvor afskedigelsen er begrundet i arbejdsgiverens forhold (uansøgt afsked).
Afsnit 31.7 omhandler de situationer, hvor den ansatte er særligt beskyttet i forbindelse med afskedigelse.
Afsnit 31.8 omhandler den ansattes egen opsigelse (ansøgt afsked).
Afsnit 31.9 omhandler muligheden for aftalt fratræden.

 

Kapitel 31. Sidst revideret 22.12.17