Mindre skriftStørre skriftNormal skrift   Udskriv PDFUdskriv aktuel side

Kapitel  31.
Afskedigelse

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver de regler, der gælder i afskedigelsessituationer. 

Afsnit 31.1 beskriver de generelle regler, som altid skal iagttages uanset afskedigelsesårsagen.

Afsnit 31.2 omhandler de situationer hvor medarbejderen er særligt beskyttet mod afskedigelse

Afsnit 31.3 omhandler regler, som alene gælder for overenskomstansatte, såvel funktionærer som ikke-funktionærer.

Afsnit 31.4 omhandler tjenestemandslignende ansatte.

Afsnit 31.5 omhandler tjenestemænd.

Afsnit 31.6. omhandler de situationer, hvor afskedigelsen er begrundet i den ansattes forhold (uansøgt afsked).

Afsnit 31.7 beskriver de situationer, hvor afskedigelsen er begrundet i arbejdsgiverens forhold (uansøgt afsked).

Afsnit 31.8 omhandler den ansattes egen opsigelse (ansøgt afsked).

Afsnit 31.9 omtaler muligheden for aftalt fratræden.

Kapitel 31. Sidst revideret 20.01.17