31.6. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 24.8.1 Oversigt over optjening af fast påregnelige tillæg (natpenge mv. og arbejdsbestemte tillæg) samt frihed for arbejde på ubekvemme tidspunkter under betalt fravær mv.
  • Bilag 31.6.1 Tjekliste i forbindelse med afskedigelse af statstjenestemænd.
  • Bilag 31.6.2 Fmst. brev 1/9 1998 om lønbegrebet ved beregning af ydelser efter Ful. § 2a, § 2b og § 8.
  • Bilag 31.6.3 Eksempel på procedure og kriterier ved afskedigelse som følge af bevillingsmangel, stillingsnedlæggelse o.l.
  • Bilag 32.5.1 Udrag af Finansministeriets L 154 7/6 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd (LPL), som senest ændret ved L 262 4/6 1969.


Henvisninger

Kapitel 31. Sidst revideret 20.01.17