31.7. Særligt om tjenestemandslignende ansatte

For tjenestemandslignende ansatte fremgår reglerne om opsigelsesvarsler i den enkeltes ansættelseskontrakt, i reglementer, regulativer eller andre generelle ansættelsesgrundlag. Hvis intet er fastsat, anvendes dog samme opsigelsesvarsler som for tjenestemænd. For tjenestemandslignende ansatte, der er funktionærer, gælder dog som minimum funktionærlovens opsigelsesvarsler.

Kapitel 31. Sidst revideret 20.01.17