15.3.2.6. Uddannelseskrav

Der kan i visse organisationsaftaler og overenskomster være stillet specielle uddannelseskrav; det gælder især inden for håndværker-, funktionær- og akademikerområdet.

I bilag A til akademikeroverenskomsten er opregnet, hvilke uddannelser der er omfattet af overenskomsten.

Uddannelseskravet anses også for opfyldt, hvis ansøgeren har en udenlandsk uddannelse, der niveaumæssigt kan sidestilles med en tilsvarende dansk. Af cirkulærebemærkningen til § 1 i akademikeroverenskomsten fremgår det, at ansættelsesmyndigheden skal indhente en udtalelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser om en konkret uddannelses ækvivalens.

Kapitel 15. Sidst revideret 06.01.17