15.7.1. Intern viden og insiderhandel

Reglerne om intern viden og insiderhandel er reguleret i markedsmisbrugsforordningens artikel 7 og 8.

Reglerne om markedsmisbrug i forordningen svarer stort set til de tidligere gældende regler i værdipapirhandelsloven. Det indebærer, at personer, der er i besiddelse af intern viden, ikke må udnytte denne viden til at erhverve eller afhænde finansielle instrumenter, som den interne viden vedrører (insiderhandel).

 

Kapitel 15. Sidst revideret 29.06.17