15.2.2.1. Dansk indfødsret

Dansk indfødsret er en betingelse for tjenestemandsansættelse, jf. Grl. § 27, stk. 1.
Kapitel 15. Sidst revideret 22.12.17