4.8.4.4. Arbejdsmiljøloven

En række begrænsninger i arbejdstidens tilrettelæggelse følger af arbejdsmiljølovens bestemmelser om hvileperiode og fridøgn. Der henvises til kapitel 19.
Kapitel 4. Sidst revideret 22.12.17