4.8.4.4. Arbejdsmiljøloven

En række begrænsninger i arbejdstidens tilrettelæggelse følger af arbejdsmiljølovens bestemmelser om hvileperiode og fridøgn.

Kapitel 4. Sidst revideret 06.01.17