4.8.4.6. Samarbejdsudvalg

Samarbejdsaftalen indeholder regler om nedsættelse af samarbejdsudvalg.

Der henvises i øvrigt til kapitel 7.

Kapitel 4. Sidst revideret 22.12.17