Kapitel  19.
Arbejdstidsregler mv.

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver de generelle arbejdstidsregler, der gælder for tjenestemænd og størsteparten af de overenskomstansatte i staten, herunder reglerne om godtgørelse for arbejde på ubekvemme tidspunkter.

Desuden beskrives visse andre arbejdstidsregler, som kan forekomme på overenskomstområdet, samt nogle særlige regler på kontorfunktionær- og akademikerområdet.

Endelig omtales rammeaftalerne om distancearbejde og opsparing af frihed, arbejdsmiljølovens regler om hvileperiode og fridøgn samt flekstidsordninger og forhold i forbindelse med sommertid.

Kapitel 19. Sidst revideret 22.12.17