19.9. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 19.9.1 Eksempler på godtgørelse for arbejde uden for almindelig dagarbejdstid
  • Bilag 19.9.2 Oversigt over arbejdstidens længde.
  • Bilag 24.8.1 Oversigt over optjening af fast påregnelige tillæg (natpenge mv. og arbejdsbestemte tillæg) samt frihed for arbejde på ubekvemme tidspunkter under betalt fravær mv.

Henvisninger

Kapitel 19. Sidst revideret 22.12.17