Kapitel  14.
Åremålsansættelse

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver de regler, der efter tjenestemandslovgivningen og åremålsaftalen gælder for tidsbegrænset ansættelse af tjenestemænd. Desuden omtales åremålsansættelse på overenskomstvilkår, herunder ansættelse efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.

Ved OK15 er der indgået aftale om, at der ikke længere kan aftales fratrædelsesbeløb, når den åremålsansatte er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb. Endvidere er der aftalt begrænsninger med hensyn til udbetaling af fratrædelsesbeløb i de tilfælde, hvor den åremålsansatte fortsætter i et ansættelsesforhold inden for ansættelsesområdet.

Den reviderede åremålsaftale er udsendt med Fmst. cirk. 19/4 2016. Den nye åremålsaftale har virkning for nyansættelser og genansættelser på åremål, hvor tiltrædelse sker den 1. maj 2016 eller senere, med undtagelse af åremålsaftaler, der er indgået før aftalens udsendelse. 

Aftale af 31. oktober 2001 om løn- og ansættelsesvilkår under åremålsansættelse i staten ophæves, men vil fortsat være gældende for allerede etablerede åremålsansættelser.   

Kapitel 14. Sidst revideret 22.12.17