14.18. Kontraktansættelse af chefer

Chefer ansat efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten kan ansættes på åremål, jf. Fmst. cirk. 9/4 2014.   

Åremålsvilkårene aftales efter principperne i åremålsaftalen og aftalen om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål, jf. cirkulæret om åremålsansættelse og Fmst. cirk. 19/12 2003.

De konkrete åremålsvilkår, herunder eventuel tilbagegangsret, jf. afsnit 14.10, åremålstillæg, jf. afsnit 14.11, og eventuelt fratrædelsesbeløb, jf. afsnit 14.12, aftales direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den åremålsansatte chef.

Kapitel 14. Sidst revideret 22.12.17