17.3. IGU-praktikanter

I forbindelse med trepartsforhandlingerne blev der den 17. marts 2016 indgået en aftale om arbejdsmarkedsintegration.

Aftalen indebærer indførelse af en 3-årig forsøgsordning med en ny integrationsgrunduddannelse (IGU) for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år. IGU skal forberede målgruppen til at kunne varetage et job på almindelige vilkår eller kunne påbegynde en relevant uddannelse.

Aftalen er implementeret ved L 623 8/6 2016 om integrationsgrunduddannelse, som trådte i kraft den 1. juli 2016.

Kapitel 17. Sidst revideret 29.06.17