Kapitel  1.
Finansministeriets kompetence i sager om løn og andre ansættelsesvilkår

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver Finansministeriets kompetence som arbejdsgiver i forbindelse med fastsættelsen af løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten og statsfinansierede institutioner.

Kapitel 1. Sidst revideret 22.12.17