1.6. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 1.6.1 Statens lønnings- og pensionsvæsens ressortmæssige tilhørsforhold.
  • Bilag 1.6.2 Fmst. skr. 11/1 2001 om medarbejdere ansat på individuel kontrakt under tjeneste i udlandet.

Henvisninger 

Kapitel 1. Sidst revideret 22.12.17