1.1.3. Ansatte i Grønland

Statens tjenestemænd i Grønland er omfattet af reglerne i den særlige grønlandske tjenestemandslovgivning. Pr. 1. januar 1989 overtog Finansministeriet den centrale kompetence vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for disse tjenestemænd.

Tilsvarende overtog Finansministeriet kompetencen i relation til overenskomster og regulativer mv. for statsansat personale i Grønland.

Kapitel 1. Sidst revideret 06.01.17