Kapitel  22.
Flyttegodtgørelse, hjemflytningstillæg, telefonudgifter og kontorholdsgodtgørelse

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver reglerne om udgiftsdækning i forbindelse med forflyttelser, som kræver bopælsskift (flyttegodtgørelse).

Herudover omtales dækning af telefonudgifter og dækning af kontorholdsudgifter, når en ansat selv skal stille kontor til rådighed på bopælen.

Kapitel 22. Sidst revideret 22.12.17