22.1.3.5. Supplerende godtgørelse

Der udbetales en fast godtgørelse - supplerende godtgørelse - til dækning af en række uspecificerede udgifter, som normalt følger med en flytning, fx tæpper og gardiner, flytteskader, flytning af privat telefon mv. Godtgørelsen er uafhængig af de konkrete udgifter, der derfor ikke skal dokumenteres.

Den supplerende flyttegodtgørelse udbetales med den sats, der gælder på flyttetidspunktet.

Godtgørelsen ydes med én sats for gifte og en lavere sats for enlige. Med gifte sidestilles efterlevende ægtefæller samt medarbejdere, der har hjemmeboende børn under 21 år. Hvis medarbejderen er separeret, udbetales flyttegodtgørelsen med satsen for enlige.

Hvis en gift medarbejder flytter til den nye bopæl uden sin ægtefælle, udbetales satsen for enlige.

Den supplerende godtgørelse fordobles, hvis der er forløbet 3 år eller derunder siden sidste uansøgte forflyttelse.

Godtgørelsen reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af nettoprisindekset for september.

Reguleringen af satserne vil fremgå af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

Kapitel 22. Sidst revideret 22.12.17