Kapitel  9.
Forvaltningsret, persondataloven mv.

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Dette kapitel indeholder en gennemgang i hovedtræk af forvaltningsloven og visse andre forvaltningsretlige regler og principper, der har betydning for administrationen på det personale- og ansættelsesretlige område, herunder en beskrivelse af samspillet med det almindelige ansættelsesretlige system.

Yderligere indeholder kapitlet en overordnet gennemgang af de persondataretlige regler, der supplerer de forvaltningsretlige regler på det personaleadministrative område.

Kapitel 9. Sidst revideret 22.12.17