9.9.1.3. "Personoplysninger"

Ved "personoplysninger" forstås ifølge § 3, nr. 1, enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede).

Kapitel 9. Sidst revideret 22.12.17