27.2.4. Funktion i sideordnet stilling

Under funktion i sideordnet stilling kan der ikke ydes betaling i henhold til funktionsaftalen, men alene godtgørelse for over- eller merarbejde, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Kapitel 27. Sidst revideret 22.12.17