Kapitel  12.
Gamle lønsystemer

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver de gamle lønsystemer, herunder tjenestemændenes lønrammesystem og de klassificerings- og omklassificeringsregler og -procedurer, der knytter sig hertil.

Lønsystemer for chefer beskrives i kap. 13.

Kapitel 12. Sidst revideret 22.12.17