Kapitel 5. God arbejdsgiveradfærd

5.1. Målbillede for god arbejdsgiveradfærd – en helhedstilgang til rollen som statslig leder

God arbejdsgiveradfærd er, at ledelsen kender sit ledelsesrum og – i tillidsfuld dialog med medarbejderne – anvender det til effektivt at varetage kerneopgaverne og skabe de bedst mulige resultater til gavn for borgerne.
Der er opstillet et målbillede for god arbejdsgiveradfærd. Målbilledet er udviklet og valideret i samarbejde med 20 forskellige statslige institutioner, ligesom det baserer sig på dansk og udenlandsk forskning samt erfaringer fra offentlige og private institutioner.


Målbillede for god arbejdsgiveradfærd er nærmere beskrevet i Moderniseringsstyrelsens pjece God arbejdsgiveradfærd samt i Uddybende bilag om god arbejdsgiveradfærd.


Moderniseringsstyrelsens hjemmeside vil løbende blive udbygget med mere information om god arbejdsgiveradfærd.

 

5.2. Bilags- og henvisningsoversigt

Henvisninger 

 

Kapitel 5. Sidst revideret 06.01.17