Kapitel 5. God arbejdsgiveradfærd

5.1. Målbillede for god arbejdsgiveradfærd – en helhedstilgang til rollen som statslig leder

God arbejdsgiveradfærd er, at ledelsen kender sit ledelsesrum og – i tillidsfuld dialog med medarbejderne – anvender det til effektivt at varetage kerneopgaverne og skabe de bedst mulige resultater til gavn for borgerne.
Der er opstillet et målbillede for god arbejdsgiveradfærd. Målbilledet er udviklet og valideret i samarbejde med 20 forskellige statslige institutioner, ligesom det baserer sig på dansk og udenlandsk forskning samt erfaringer fra offentlige og private institutioner.


Målbillede for god arbejdsgiveradfærd er nærmere beskrevet i Moderniseringsstyrelsens pjece God arbejdsgiveradfærd samt i Uddybende bilag om god arbejdsgiveradfærd.


Moderniseringsstyrelsens hjemmeside findes desuden en række cases på god arbejdsgiveradfærd indsamlet blandt de statslige institutioner samt anden information om god arbejdsgiveradfærd.

Du kan også finde inspiration til udviklingen af ledelsesinformation, der understøtter God Arbejdsgiveradfærd.

 

5.2. Bilags- og henvisningsoversigt

Henvisninger 

 

Kapitel 5. Sidst revideret 29.06.17