25.2. Barselsvejledningen mv.

Moderniseringsstyrelsen har i fællesskab med CFU udarbejdet en barselsvejledning, der gennemgår det samlede regelgrundlag. 

Til brug for institutionernes administration af og løbende rådgivning om barselsreglerne er der i fællesskab med CFU udarbejdet forslag til orienteringsbreve, varslingsbreve og erklæringer i forbindelse med lønnet orlov, som kan udleveres til ansatte omfattet af barselsaftalen i forbindelse med en forestående barsels- eller adoptionsorlov.

Materialet findes på www.modst.dk sammen med andet informationsmateriale. 

Kapitel 25. Sidst revideret 29.06.17