Kapitel  18.
Job på særlige vilkår (socialt kapitel)

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver de ordninger, der retter sig mod ledige og andre grupper, som har vanskeligt ved at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kapitel 18. Sidst revideret 22.12.17