18.1. Indledning

Kapitlet giver en beskrivelse af de statslige aftaler og gennemgår de generelle arbejdsmarkedspolitiske ordninger:

 • Aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår (socialt kapitel), jf. afsnit 18.2.
 • Fleksjob, jf. afsnit 18.3.1.
 • Ansættelse af ledige med løntilskud, jf. afsnit 18.3.2.
 • Ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne med løntilskud, jf. afsnit 18.3.3.
 • Virksomhedspraktik, jf. afsnit 18.3.4.
 • Assistance til handicappede medarbejdere, jf. afsnit 18.3.5.
 • Integrations- og oplæringsstillinger, jf. afsnit 18.3.6.
 • Introduktionsstillinger, jf. afsnit 18.3.7.

18.1.1. Ny vejledning om socialt kapitel i staten

Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har udarbejdet en ny Vejledning om socialt kapitel i staten, der erstatter vejledningen fra 2004.

Vejledningen er en procesvejledning, der beskriver både de lovbestemte arbejdsmarkedspolitiske ordninger (eksempelvis løntilskud, virksomhedspraktik og fleksjob) og parternes egne aftaler om henholdsvis job på særlige vilkår og integrations- og oplæringsstillinger.

Det er hensigten med vejledningen at sætte fokus på arbejdspladsernes medvirken til, at flere får mulighed for at bidrage aktivt med den arbejdsevne, de har – og gerne udvikle den. Vejledningen beskriver således:
 • De arbejdsmarkedspolitiske ordninger, der kan bruges til at fastholde og integrere personer på arbejdsmarkedet
 • Regler og procedurer for ansættelse af personer på særlige vilkår
 • Parternes aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår og aftale om integrations- og oplæringsstillinger
 • Forslag til, hvordan samarbejdsudvalgene kan drøfte arbejdspladsens sociale ansvar og fastlægge retningslinjer for beskæftigelse på særlige vilkår.  
Kapitel 18. Sidst revideret 22.12.17