Kapitel  8.
Kompetenceudvikling, efteruddannelse og outplacement

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver de overordnede retningslinjer for kompetenceudvikling i staten, herunder institutionernes muligheder for at få rådgivning og vejledning om kompetenceudvikling samt økonomisk støtte til udviklingsaktiviteter.  

Kapitlet omhandler desuden de særlige regler om tjenestepligt i forbindelse med en længerevarende, arbejdsgiverfinansieret uddannelse, jf. afsnit 8.4.

Endeligt er der en beskrivelse af outplacement som led i flytning af statens arbejdspladser, jf. afsnit 8.5.

Kapitel 8. Sidst revideret 22.12.17