8.1.2. Kompetencesekretariatet

Finansministeriet og centralorganisationerne har nedsat et partsfælles Kompetencesekretariat, jf. Fmst. cirk 15/6 2015 om aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten.

Sekretariatet har følgende opgaver:

  • Sekretariatsbetjening af styregruppe og kompetenceudvalg.
  • Administration og udmøntning af midler.
  • Rådgivning om anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling.
  • Rådgivning om muligheder for at opnå støtte samt understøttelse af en hensigtsmæssig procedure for ansøgninger og udvalgsbehandling.
  • Opsamling og formidling af erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
  • Sekretariatsmæssig understøttelse af opfølgning på anvendelsen af kompetencefondsmidlerne.
  • Rådgivning af parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og varetagelse, efter anvisning fra parterne, af lovpligtige opgaver på området, eksempelvis Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).
  • Sekretariatsbistand i særskilte tilfælde, hvor parterne konkret aftaler det.

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling

Det fokuserede og styrkede partssamarbejde er organiseret med et kompetencesekretariat, der sammen med et kompetenceudvalg og en styregruppe skal være med til at fremme og understøtte målrettet kompetenceudvikling i staten.

Nærmere information om Kompetencesekretariatet findes på www.kompetenceudvikling.dk.

Kapitel 8. Sidst revideret 22.12.17