8.2.1.1. Aftale om Kompetencefonden

Kompetencefondens formål er at støtte medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling og er et supplement til de økonomiske midler, der anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling, jf. Fmst. cirk 15/6 2015 om aftale om Kompetencefonden

Midlerne kan anvendes af arbejdspladserne i forbindelse med længerevarende kompetenceudviklingsforløb, der er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen.

Midlerne kan anvendes bredt til dækning af udgifter i forbindelse  med medarbejderens kompetenceudvikling, eksempelvis til vikardækning. Der er dog ikke krav om, at der ansættes en afløser for den medarbejder, der deltager i et kompetenceudviklingsforløb støttet af Kompetencefonden.

Det er en forudsætning for tildeling af midler fra Kompetencefonden, at samarbejdsudvalget har fastlagt en strategi med principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats i institutionen - herunder hvordan midler fra Kompetencefonden skal anvendes.

Der er ikke krav til varigheden af de udviklingsforløb, der støttes af Kompetencefonden.

Kompetencefondens midler fordeles forholdsmæssigt efter ministeriernes lønsum. Departementerne har ansvaret for at fordele midlerne videre til institutioner på ministerområdet efter retningslinjer fastlagt af Kompetenceudvalget.

Kompetenceudvalget skal følge op på og evaluere brugen af Kompetencefondens midler.

Kompetencefonden sekretariatsbetjenes af Kompetencesekretariatet.

Retningslinjerne for midlernes anvendelse kan ses på Kompetencesekretariatets hjemmeside www.kompetenceudvikling.dk.

Kapitel 8. Sidst revideret 22.12.17