Kapitel  16.
Lønanciennitet og jubilæumsanciennitet

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver reglerne i lønanciennitetsaftalen for tjenestemænd samt de generelle regler om lønanciennitet på overenskomstområdet, herunder visse særregler på akademiker- og kontorfunktionærområdet.

 

Kapitlet omhandler endvidere reglerne om jubilæumsgratiale.

Kapitel 16. Sidst revideret 22.12.17