10.14. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 10.14.1 Oversigt over udviklingen i tjenestemandslønsystemet (skalatrin 8) siden 1969.
  • Bilag 10.14.2 Oversigt over tjenestemandslønnens bestanddele indtil sammenlægningen pr. 1. april 1998.
  • Bilag 10.14.3 Oversigt over den historiske udvikling i lønsystemet siden 1969.
  • Bilag 10.14.4 Eksempler på omregning af tillægs grundbeløb fra 1/4 1978.
  • Bilag 10.14.5 Uddrag af L 13 18/6 (Lovtid. B) 1969 om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestemandsstillinger i staten, folkeskolen og folkekirken (lønnings- og klassificeringsloven).
  • Bilag 32.5.1 Uddrag af L 154 7/6 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd (LPL) som ændret senest ved L 262 4/6 1969.

Henvisninger

Kapitel 10. Sidst revideret 22.12.17