10.2.2. Kompetence

Finansministeriet har kompetencen til at fastsætte løn til grupper af statsansatte m.fl. Det gælder, hvad enten der er tale om tjenestemænd, overenskomstansatte eller andre personalegrupper, jf. kapitel 1.
Kapitel 10. Sidst revideret 22.12.17