20.4.4. Regulering

Fradrag for varme og varmt vand reguleres årligt pr. 1. april på grundlag af udviklingen i fjernvarmeindekset. Satsen for boligopvarmning pr. 1. april 2017 fremgår af Fmst. cirk. 20/3 2017.
Kapitel 20. Sidst revideret 22.12.17