20.4.4. Regulering

Fradrag for varme og varmt vand reguleres årligt pr. 1. april på grundlag af udviklingen i fjernvarmeindekset. Satsen for boligopvarmning pr. 1. april 2015 fremgår af Fmst. cirk. 30/3 2016.
Kapitel 20. Sidst revideret 06.01.17