Kapitel  3.
Nogle principper for aftaleret, forhandlingsret og ledelsesret

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver dels arbejdsgivernes ledelsesret, dels personaleorganisationernes ret til at forhandle og indgå aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte – såvel tjenestemænd som overenskomstansatte. 

Kapitel 3. Sidst revideret 22.12.17