Kapitel  11.
Nye lønsystemer

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet omhandler de nye lønsystemer samt overgangsordninger. Endvidere behandles emnerne lønstatistik og lønstyring. 

De nye lønsystemer for chefer behandles i kapitel 13.

Kapitel 11. Sidst revideret 22.12.17