11.5.1. Regulering

Basisløn, intervalløn, centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte funktionstillæg reguleres med de generelle reguleringer, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne og/eller udmøntes via reguleringsordningen/privatlønsværnet, jf. afsnit 10.5. Lokalt aftalte kvalifikationstillæg reguleres tilsvarende, medmindre andet er aftalt.
Kapitel 11. Sidst revideret 22.12.17