11.9.1.2. ISOLA3

ISOLA3 er en udvidet version af Lønoverblik, der samler og præsenterer en lang række oplysninger om løn og personale i de statslige institutioner. Lønanalyserne i ISOLA3 omfatter bearbejdede statistikoplysninger, der viser lønudviklinger, tillægsfordelinger, indplaceringsniveauer, ligestillingsoplysninger og faktiske lønsums- og årsværksforbrug.

Desuden rummer ISOLA3 oplysninger om sygefravær, personaleomsætning og om ansatte på socialt kapitel. De fleste af statistikkerne tilbyder mulighed for at trække relevante, detaljerede oplysninger om medarbejderne i egen institution.

Adgang til ISOLA3 kræver brugernavn og password, som kan rekvireres på www.modst.dk.

Kapitel 11. Sidst revideret 29.06.17