Kapitel  34.
Pensionsordninger

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver tjenestemandspensionssystemet samt de supplerende pensionsordninger på tjenestemandsområdet.

Desuden beskrives de kollektive pensionsordninger for overenskomstansatte og tjenestemandslignende ansatte samt reglerne for etablering af pensionsordninger for individuelt ansatte.  

Kapitlet omhandler herudover statens gruppelivsordning samt ATP.

Kapitel 34. Sidst revideret 22.12.17