34.2.8. Regulering af pensioner mv.

Ifølge TPL § 27, stk 1, fastsætter finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet procentreguleringen af

  1. egenpension
  2. ægtefællepension
  3. børnepension og børnepensionstillæg
  4. efterindtægt af pension,

jf. Fmst. cirk. 14/3 2016 om regulering af tjenestemandspensioner mv. og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2016. 

Tillæg i henhold til TPL § 6, stk. 2, reguleres ikke.

Fra den 1. april 1986 har opsatte pensioner fået samme regulering som andre pensioner, jf. TPL § 27, stk. 2.

Når der sker generel ændring af tjenestemandslønnen, foretages der ifølge TPL § 27a en tilsvarende regulering af

  1. efterindtægt af løn
  2. rådighedsløn
  3. ventepenge.
Kapitel 34. Sidst revideret 06.01.17