Kapitel  7.
Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisation mv.

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver hovedlinjerne i samarbejdsaftalen for statens institutioner samt arbejdsmiljølovens regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed, arbejdspladsvurdering mv.

Kapitel 7. Sidst revideret 29.06.17