7.1.9. Rådgivning og vejledning

De centrale parter har nedsat et udvalg, som har til formål at fremme samarbejdsudvalgenes arbejde gennem bred informations- og vejledningsvirksomhed, jf. § 12. Udvalget er herudover ansvarlig for uddannelse af medlemmer af samarbejdsudvalgene.

Udvalgets opgaver varetages af Samarbejdssekretariatet, som yder rådgivning og vejledning til både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalgene. Der henvises til www.samarbejdssekretariatet.dk.  

Kapitel 7. Sidst revideret 22.12.17