Kapitel  33.
Senior- og retræteordninger

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver rammerne for indgåelse af lokale aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle seniorordninger.

Endvidere omtales reglerne om indgåelse af centrale retræteaftaler for visse tjenestemænd.

 

Kapitel 33. Sidst revideret 22.12.17