35.9. Administration

Ekspeditionen af understøttelsessager foretages efter retningslinjerne i vejledningens afsnit IV og pkt. 6 i cirkulæret om opsat understøttelse. Tvivlsspørgsmål forelægges Moderniseringsstyrelsen.
Kapitel 35. Sidst revideret 22.12.17