Kapitel  32.
Stillingsnedlæggelser, stillingsforandringer og omflytninger

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet omhandler stillingsforandringer for tjenestemænd, herunder omflytning, stillingsnedlæggelser og det retlige begreb "forflyttelse". I denne forbindelse omtales reglerne om rådighedsløn, afsnit 32.2.6. I afsnit 32.2.7 omtales særregler for kongeligt udnævnte tjenestemænd, herunder for dommere, og i afsnit 32.2.8 særlovgivning gennemført ved opgaveomlægninger, herunder kommunalreformen. 

Kapitlet omhandler desuden spørgsmålene om stillingsforandringer for funktionærer og andre ansatte, jf. afsnit 32.3, henholdsvis afsnit 32.4.

Kapitel 32. Sidst revideret 22.12.17