32.2.6.5. Regulering

Vedrørende regulering af rådighedsløn henvises til kapitel 34.
Kapitel 32. Sidst revideret 29.06.17