Kapitel  36.
Tilbagebetaling/efterbetaling af løn, pension mv.

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet redegør for, i hvilket omfang der efter retspraksis og Finansministeriets vejledende udtalelser antages at kunne kræves tilbagebetaling/efterbetaling i tilfælde, hvor der er udbetalt mere eller mindre i løn, pension mv., end modtageren havde krav på.

Desuden omtales de regler om forældelse og morarente, der har betydning i denne type sager.

Kapitel 36. Sidst revideret 22.12.17